Back

En skönhet värd att dela
Dansfoton från Kambodja
Fotograf Anders Jirås

3:e våningen - Försökshallen
VERNISSAGE
Lördag 3 mars 2012
kl 12.00-17.00
Lis Hellström Sveningson inviger
Ami Skånberg Dahlstedt dansar kl 14.00
Välkomna!
Utställningen pågår t.o.m. 15 april
Sockerbruket 9, Göteborg, Sweden

www.3vaningen.se

Utställningen genomförs med stöd av: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska Institutet, Studiefrämjandet, m fl.

Back

The leaflet for the exhibition